Tytuł artykułu: Stan graniczny wypiętrzenia dna wykopu według Eurokodu 7

Autorzy: LENDO-SIWICKA, M., GARBULEWSKI, K.

Słowa kluczowe: projektowanie, Eurokod 7, stany graniczne, zniszczenie hydrauliczne

Streszczenie: W artykule przedstawiono zasady sprawdzania stanu granicznego wypiętrzenia dna wykopu według Eurokodu 7, z uwzględnieniem oddziaływań wynikających z obecności lub przepływu w podłożu wody podziemnej. Stan graniczny wypiętrzenia sprawdzono za pomocą obliczenia stopnia wykorzystania na podstawie obliczonej wartości siły filtracji (Sd) i ciężaru gruntu z uwzględnieniem wyporu (G’d) oraz obliczenia stopnia wykorzystania na podstawie obliczonej wartości ciśnienia wody w porach (ud) i całkowitego naprężenia pionowego (σvd), przyjmując schemat zabezpieczenia wykopu ścianką szczelną. Z obliczeń dla różnych wartości wysokości zwierciadła wody (ΔH) i zagłębienia ścianki szczelnej (d) wynika, że stopień wykorzystania określony ze wzoru (1) jest większy w stosunku do stopnia wykorzystania obliczonego ze wzoru (2). W obliczeniach projektowych należy sprawdzać stan graniczy wypiętrzenia dna wykopu, stosując wzór (1), który zapewnia dodatkowy zapas bezpieczeństwa.

Cytowanie w stylu APA: Lendo-Siwicka, M. & Garbulewski, K. (2013). Stan graniczny wypiętrzenia dna wykopu według Eurokodu 7. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 22 (2), 168-174.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Lendo-Siwicka & Garbulewski, 2013), następne powołania: (Lendo-Siwicka & Garbulewski, 2013)

Cytowanie w stylu Chicago: Lendo-Siwicka, Marzena, Kazimierz Garbulewski. "Stan graniczny wypiętrzenia dna wykopu według Eurokodu 7." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 60 ser., vol. 22, nr 2, (2013): 168-174.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Lendo-Siwicka, & Garbulewski 2013)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Lendo-Siwicka_Garbulewski_2013_PNIKS, author={Lendo-Siwicka, Marzena and Garbulewski, Kazimierz}, title={Stan graniczny wypiętrzenia dna wykopu według Eurokodu 7.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN60/A7/art7.pdf}, year={2013}, volume={22 (2)}, number={60}, pages={168-174}}

Pełny tekst PDF


Go Back